Đánh rửa cọ thau bể mới xây xong để sử dụng hoặc sử dụng lâu ngày nhiều rêu bọ gậy....cần làm sạch định kỳ