Với đội ngũ nhân viên được đào tạo các kỹ năng thực hiện công việc, tính cần cù, trung thực trong công việc và với bề dày hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp