Dịch vụ chà sàn, làm bóng sàn , Hoàn Mỹ cung cấp dịch vụ vệ sinh tổng hợp, vệ sinh sau xây dựng, chà sàn, làm bóng sàn, lau kính, cung cấp nhân viên vệ sinh và tạp vụ..