Nhận diệt côn trùng gây hại trên khắp địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành phố lân cận.